Firma Cup 2012

FØR START


Alle hold deles i to (så man hele tiden følges med en fra eget hold) - og holdene fordeles over hele banen i grupper af 4 spillere.
Der udleveres score- og banekort - hvor der er angivet, hvilket hul holdet starter på!

10 HURTIGE REGLER


 1. Kast aldrig, når der er mennesker eller dyr inden for rækkevidde
 2. Sørg altid for at have frit udsyn inden du kaster
 3. Man spiller som tommelfingerregel i grupper på max. 5 personer
 4. Alle spillere kaster fra tee-stedet (start) mod kurven (hullet)
 5. Derefter kaster man videre fra, hvor frisbeen landede (forreste fod placeres, hvor frisbeen ligger)
 6. Det er altid den spiller, der ligger længst fra kurven, der kaster først
 7. Frisbeen tælles som værende i hul, når den ligger i kurven eller hænger i kæderne
 8. Den er ikke i hul, hvis den fx ligger oven på kurven eller under den eller hvis den bare har rørt kurven!
 9. Lander frisbeen i en sø/å, en have, på en vej eller fortov, regnes den for "Out of Bounds", spilleren noteres for et strafkast, og frisbeen kastes fra, hvor den forlod banen
 10. Antallet af kast skrives ned for hvert hul og lægges sammen
 11. Vinder er den spiller, der har færrest kast på samtlige huller

Alle deltagere spiller 21 huller


 • Herrer – fra herretee (se banekort og skiltning på banen)
 • Damer – fra dametee (se banekort og skiltning på banen)
Det vindende hold er det hold, som samlet har brugt færrest kast (alle 4 deltageres samlede score for dagen). Bemærk at score fra henholdsvis herre og dame spillere er ligestillede selv om disse spiller fra forskellige tee placeringer!

Ved pointlighed, vil turneringsledelsen guide de pågældende hold gennem et ”sudden death” omspil – for at afgøre endelig placering (kun omspil om placeringer i top 3).

Der er præmier til de tre bedste hold!

HUSK – Frisbee-golf er en gentleman sport, hvor DU og gruppen er dommere og fairness er en selvfølge!

Foto - Der vil blive fotograferet under runden. Billederne vil blive offentliggjort der på siden.

Sponsorer

Admin | seminar